# # # # #

Regulamin serwisu Allinside.pl

§1 Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.allinside.pl (zwany dalej: Serwisem), oraz warunki ekspozycji widocznych w serwisie produktów.

1.2 Każdy użytkownik Internetu (zwany dalej: Użytkownikiem) może swobodnie i bezpłatnie przeglądać zawartość Serwisu.

 

§2 Zasady działania

2.1 Serwis oferuje tylko i wyłącznie możliwość przeglądania produktów dostępnych na zewnętrznej stronie internetowej działającej pod adresem www.aliexpress.com, która wchodzi w skład Alibaba Group z siedzibą w Hangzou w Chinach.

2.2 Po wybraniu odpowiedniego produktu widocznego na stronach Serwisu, Użytkownik zostaje przekierowywany na stronę internetową, o której mowa w §2 pkt. 2.1.

2.3 Serwis nie sprzedaje oferowanych na stronie produktów.

2.4 Serwis nie pobiera ani nie przyjmuje żadnych płatności od użytkowników za produkty widoczne na stronach Serwisu.

2.5 Serwis nie wysyła żadnego towaru dostępnego na stronach Serwisu.

2.6 Serwis nie rozpatruje zwrotów i reklamacji od towarów zakupionych na serwisie zewnętrznym.

2.7 Serwis nie gromadzi żadnych danych osobowych o Użytkownikach w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

2.8 Serwis nie bierze odpowiedzialności za dalsze kroki podejmowane przez Użytkownika po przekierowaniu do serwisu zewnętrznego.

2.9 Czynności wskazane w §2 pkt. od 2.3 do 2.7 realizuje serwis zewnętrzny tj. www.aliexpress.com po spełnieniu przez Użytkownika wymagań nałożonych przez ww. stronę internetową.

 

§3 Lista życzeń

3.1 Użytkownik, który poda swój adres e-mail, będzie mógł w dowolnym momencie zapisać i wczytać swoją listę produktów znajdujących się na liście życzeń.

3.2 Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych powiadomień wykorzystujących jego adres e-mail, z wyjątkiem informacji o zmianie regulaminu.

3.3 Serwis nie zbiera danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

3.4 Do powyższej usługi zapisać się mogą tylko Użytkownicy, którzy dysponują adresem e-mail, który nie posiada informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W tym celu Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresów e-mail i usuwania tych adresów, które nie spełniają wymogów wskazanych w niniejszym punkcie.

3.5 Serwis nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim.

3.6 Adres e-mail użytkownika jest usuwany automatycznie w sytuacji, w której ważność produktów na liście wygaśnie.

3.7 Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swojego adresu e-mail z listy życzeń. W tym celu prosimy o kontakt z prośbą o usunięcie adresu e-mail.

 

§4 Postanowienia końcowe

4.1 Nazwy producentów oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych.

4.2. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.3 Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Serwisu.

4.4 Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4.5 W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zapisany do Newslettera użytkownik zostanie poinformowany przez Serwis poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika w formularzu Newslettera, o zmianach Regulaminu.

4.6 W przypadku, gdy zapisany do Newslettera Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Serwis w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.